Gå til sidens indhold

DSL´s generalforsamling 2022

Afholdes d. 30. september kl. 10-12 på Comwell Kolding.

Vi er glade for at vi på dette års generalforsamling kan præsentere modellen for en fusion med DM, hvori også JA indgår.

Arbejdet med at sikre vores faggruppers rådgivning, repræsentation, overenskomster, løn- og ansættelsesvilkår har vi drøftet på de sidste par års generalforsamlinger. Ved at vedtage fusionen sikres I som medlemmer en fortsat god og sikker betjening og et fagligt fællesskab.

DSL faggrupperne tilknyttes den faglige søjle BIO, sammen med en større gruppe naturvidenskabelige kollegaer og studerende fra DM´s og JA´s eksisterende medlemsgrupper. BIO har været fungerende som et samarbejde imellem foreningerne siden 1. januar 2022, derfor afholdes også BIO´s første årsmøde den 30. september efter DSL´s generalforsamling.

Umiddelbart efter generalforsamlingen er der ekskursion til Naturpark Lillebælt og herefter starter BIO´s årsmøde. 

På BIO´s årsmøde lægges rammerne for det kommende års arbejde, og du kan være med til at sætte dit aftryk på BIO. Der vil derudover også være følgende tre forskellige oplæg fra:

  • Ungeklimarådet, som fortæller om vores fælles fremtid
  • Copenhagen Doughnut, som fortæller om doughnut-økonomi – økonomi inden for jordens grænser
  • Rådet for Grøn Omstilling, som fortæller om den radikale grønne samfundsinnovation, altså hvordan vi sammen kan arbejde for en grøn og bæredygtig omstilling af samfundet.

BIO-formand Gertrud Knudsen vil også fortælle om BIO, og hvad der er sket siden BIO’s lancering i januar 2022. Dagen sluttes af med en hyggelig middag og lækker mad.

Vi håber, du har lyst til at deltage. Der er begrænsede pladser, så skynd dig, pladserne gives efter først-til-mølle-princippet

Program for dagen

Fusion mellem JA, DSL og DM

JA, DSL og DM arbejder for en fusion af de tre fagforeninger fra 1. januar 2023, hvis medlemmerne bakker op om det.

Mit DSL