Gå til sidens indhold

Udvalg og kontakter

DSL har etableret en række udvalg, som hver har en kontaktperson, der sørger for, at vigtige områder viderebringes.

​Forhandlinger, overenskomster og TR

Udvalgets mission er – på tværs af arbejdsmarkedets sektorer og foreningens valggrupper – at sikre og udvikle gode løn- og ansættelsesvilkår for medlemmerne. Derudover har projektgruppen også til opgave at opbygge et netværk af TR og andre arbejdspladsrelaterede repræsentanter. 

Der afholdes ét årligt møde for TR'er, hvor DSL's ydelser og aftaler præsenteres, aktuelle overordnede tendenser drøftes, og TR'erne giver deres bud på aktuelle problemstillinger og mulighed for erfaringsudveksling med lokale forhandlinger.

Kontaktperson:
Lars Delfs Mortensen
larsdelfs@gmail.com – 2520 2269

Uddannelser og kompetenceudvikling

Kontaktpersonen skal fungere som sparringspartner, så indholdet på DSL-uddannelserne løbende udvikles og tilpasses det aktuelle arbejdsmarked, herunder være følgegruppe for udvikling af praktikforløb, mentorordning mv. Kontaktpersonen skal desuden virke for udvikling af nye uddannelser og efteruddannelsestilbud.
En anden vigtig opgave er at diskutere DSL's arbejde med kompetenceudvikling, herunder i hvilken form dette formidles, samt drøfte ledighedsindsatsen og udvikle samarbejdet med FTFa.

Afventer kontaktperson

Aktiviteter og ekskursioner

Kontaktpersonen sikrer den løbende koordinering og igangsætning af aktiviteter, der retter sig mod foreningens medlemmer. Formålet er at styrke fagligheden, samhørigheden og fællesskabet og overordnet at styrke kendskabet til og oplevelsen af DSL som en aktiv og udadvendt forening, hvor der er plads til alle.

Kontaktperson:
Bo Kristiansen
bo@skavnshoejgaard.dk – 2047 5227

KORE - Kommunikation og Rekruttering

Udvalgets funktion er på vegne af DSL’s medlemmer at sikre, at vi har en professionel og tidssvarende mediepakke. Medierne skal skabe værdi for medlemmerne, bidrage til en fælles faglig grøn identitet i foreningen og repræsentere medlemmernes interesser på tværs af fagligheder. 

Der arbejdes endvidere med at udvikle medlemstilbud samt aktiviteter for at fastholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye. Udvalget kan iværksætte kampagner o.lign. for at tydeliggøre medlemmers eller DSL’s profil internt i foreningen eller i forhold til arbejdsmarked og evt. nye medlemmer.

Kontaktperson:
Svend Joensen
sejoensen.dk@gmail.com – 2992 0865

Pensionistgruppen DSL 60+

Pensionistgruppen er for alle pensionerede DSL-medlemmer. Der er ca. 80 medlemmer i DSL 60+. 

Kontaktperson:
Helge Daus
helge@daus.dk – 3052 9291

Mit DSL