Gå til sidens indhold

DSL som organisation

DSL er en fagforening og et fagligt fællesskab, som organiserer medlemmer inden for grønt arbejde med udvikling, anlæg, forvaltning og formidling af natur. DSL arbejder for at sikre gode ansættelsesvilkår for medlemmerne og synliggøre vigtigheden af DSL’ernes fagligheder.

Vores medlemmer er professionsbachelorer og grønne ingeniører, der virker i krydsfeltet mellem det menneskeskabte samfund og naturen i by og på land. DSL omfatter alle typer af job, der indeholder udtænkning og aktiv deltagelse i udførslen af innovative og praktiske grønne løsninger. På den måde bygger DSL’erne bro mellem vision, beslutning og gennemførelse.

DSL’erne arbejder fx med skov- og naturforvaltning, anlægsarbejde, naturvejledning og –formidling, natur- og oplevelsesturisme, friluftsliv, jordbrug, undervisning, sagsbehandling, ledelse og rådgivning.

Kort sagt har DSL’erne tilsammen en bred faglighed inden for hele det grønne område.

Mission

  • DSL organiserer professionsbachelorer inden for grønt arbejde: skov- og landskabsingeniører, urbane landskabsingeniører (tidligere have- og parkingeniører), natur- og kulturformidlere, professionsbachelorer i jordbrugs- eller parkvirksomhed og tilsvarende uddannelser inden for landskabs- og miljøforvaltning.
  • Foreningen varetager medlemmernes faglige, økonomiske og arbejdsmæssigt sociale interesser.

Vision

  • DSL vil være organisationen for alle grønne fagfolk inden for foreningens område.
  • DSL arbejder for at sikre gode løn- og ansættelsesvilkår og fremme gode kollegiale forhold mellem foreningens medlemmer. DSL skal tilbyde sine medlemmer rådgivning og bistand af høj kvalitet.
  • DSL arbejder for at synliggøre vigtigheden af DSL’ernes fagligheder og stræber efter at fremme den grønne udvikling til gavn for både medlemmerne og samfundet.

Sekretariat

Fællessekretariatet er DSL's sekretariatet, som drives i fællesskab med Den Danske Dyrlægeforening og JA. Medarbejderne betjener som udgangspunkt samtlige tre foreninger ud fra deres ansvarsområder og kompetencer.

Forhandlingspartnere

DSL er medlem af FH - Fagbevægelsens Hovedorganisation. FH blev dannet, da FTF og LO gik sammen i 2019 og organiserer faglige organisationer i et fællesskab.

DSL er desuden med i to forhandlingskonstellationer med andre organisationer, der har sammenfaldende interesser med os: CO10 for de statsligt ansattes organisationer og Forhandlingskartellet for de kommunale organisationer. I konstellationerne står organisationerne stærkere i forhandlingerne med arbejdsgiverne om rammer og krav fx i forbindelse med overenskomstforhandlinger.

I FH kan DSL desuden gøre brug af tre serviceordninger, en socialrådgiverordning, en arbejdsskadeordning samt en juridisk  serviceordning, der betyder, at vi kan trække på FH’s erfaring og juridiske bistand generelt og i individuelle sager.

Mit DSL