Gå til sidens indhold

Forskning i arbejdsmiljø skal sikre mere viden om forebyggelse

En ny strategi for arbejdsmiljøforskningen i Danmark er netop lanceret. Strategien giver sigtelinjer for den danske forskning i arbejdsmiljø, der forventes at være gældende de kommende ti år.

Beskæftigelsesministeriet har sammen med forskningsmiljøer og arbejdsmarkedets parter udarbejdet en ny national strategi for arbejdsmiljøforskningen. Strategien udspringer af sidste års aftale om en ny arbejdsmiljøindsats, som et bredt flertal i Folketinget står bag.

Målet med den nye nationale strategi er at give virksomhederne den nødvendige forskningsbaserede viden om arbejdsmiljø, så de kan blive endnu bedre i stand til at styrke forebyggelse på arbejdspladserne, skriver beskæftigelsesministeriet på sin hjemmeside.

Fremover skal forskningen prioriteres ud fra tre parametre:

  • Omfanget af et arbejdsmiljøproblem eller potentiale
  • Videnshuller på arbejdsmiljøområdet skal udfyldes
  • Forskningen skal understøtte de nationale mål for arbejdsmiljøet, som regeringen aftaler med arbejdsmarkedets parter.

Den nationale strategi er udviklet i et samarbejde mellem Beskæftigelsesministeriet, NFA (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø), Arbejdsmiljøforskningsfonden og arbejdsmarkedets parter – herunder hovedorganisationen Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ambitionen med strategien er at brede arbejdsmiljøforskningen mere ud. Der skal tages initiativ til at nedbryde siloer, nye forskningsmiljøer skal inviteres ind, og dialog og samarbejde på tværs af forskningsdiscipliner og -områder skal opprioriteres. 

Mit DSL