Gå til sidens indhold

Coronakrisen rammer statsansatte på lønnen

Den 1. februar 2021 sættes alle statsansatte ned i løn med 0,25 procent. Det sker som en konsekvens af, at reguleringsordningen, der skal sikre en parallel lønudvikling på det private og offentlige område, udmønter sig negativt på grund af coronakrisen.

Lønudviklingen på det private område i 3. kvartal 2020 blev markant lavere, end nogen havde fantasi til at forestille sig, da arbejdsmarkedets parter skrev under på den offentlige overenskomst i 2018. Faktisk så meget lavere, at det nu får følger for de statsansattes løn.

Reguleringsordningen, der er det redskab, der sikrer, at de offentlige lønninger reguleres i samme takt som lønudviklingen på det private område, kommer ud med minus 0,90 procent den 1. februar 2021. Det sker samtidig med, at der udmøntes en aftalt generel lønforbedring på 0,65 procent - regnestykket munder derfor ud i, at de statsansatte sættes ned i løn med 0,25 procent den 1. februar.

Ønsker ikke at tage gæld med ind i ny OK-periode

Alternativet til lønnedgangen ville være at udsætte den negative lønregulering til et senere tidspunkt. Dermed ville parterne bag overenskomsten skubbe en gæld foran sig og bringe en gæld med ind i OK21-perioden.

Den klare udmelding fra CFU (Centralorganisationens Fællesudvalg) er, at det ønsker man ikke! Det vil ikke være gavnligt for muligheden for at opnå et godt resultat, når den kommende overenskomst OK21 skal forhandles hjem.

- Ligesom resten af verden har dansk økonomi været hårdt ramt af coronakrisen, og vi ser ind i en periode med betydelig usikkerhed i samfundsøkonomien, hvilket understreger behovet for at starte OK21-perioden uden gæld, lyder meldingen fra de offentlige forhandlere.

Redskab til at udjævne lønforskel

Reguleringsordningen stammer tilbage fra overenskomstforhandlingerne i 1983, hvor den blev indført som erstatning for dyrtids- og taktreguleringen.

Kort fortalt er ordningen en aftale mellem parterne, som sikrer, at der sker en parallel lønudvikling mellem den offentlige og den private sektor. Det betyder, at de offentligt ansatte på den måde får en kompensation, når de privatansatte får mere i løn, og omvendt, når de privatansatte får mindre.

Den 31. marts 2021 udløber de nugældende overenskomster på det offentlige ansættelsesområde. Det betyder, at processen med at forhandle nye overenskomster er i fuld gang.

Læs mere om forhandlingerne om den nye offentlige overenskomst i 2021

Mit DSL