Gå til sidens indhold

DSL-forlig for kommunalt ansatte på plads

OK21-forhandlingerne på det kommunale område er slut, og med den sidste del af forhandlingerne har DSL fået flere krav igennem, blandt andet er NAKU'erne nu også dækket af overenskomsten.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er ved at nå sin afslutning. Vi har tidligere orienteret om indgåelsen af et forlig på det kommunale område, som blandt andet sikrer alle kommunalt ansatte lønforbedringer på 5,02 procent over de næste tre år.

Som en del af det generelle forlig blev der herudover afsat midler til forbedringer specielt inden for DSL’s område, og i weekenden indgik Forhandlingskartellet og KL et forlig om den del.

Her har DSL fået flere krav igennem, blandt andet:

- Dækningsområdet er blevet udvidet, så natur- og kulturformidlere nu er dækket af overenskomsten. De indplaceres på løntrin 32 med tilsvarende vilkår som professionsbachelor i Jordbrugsvirksomhed.

- For skov- og landskabsingeniører og urbane landskabsingeniører hæves løntrin 35 + 1100 kroner til 35 + 2742 og løntrin 42 til 42 + 2742 kroner pr. 1. april 2022.

- Dispositionstillægget i § 18 hæves fra 11.000 kroner årligt til 12.000 kroner årligt pr. 1. april 2022.

- Pensionsbidraget for jordbrugsteknologer og professionsbachelorer i jordbrug hæves med 0,50 procent fra 17,20 til 17,70 procent.

- Trin 42 tilføjes som indplaceringsmulighed uden højeste tjenestetid som en tidsbegrænset mulighed for jordbrugsteknologer, professionsbachelorer i jordbrugsvirksomhed samt natur- og kulturformidlere med væsentlige administrative kompetencer, fx økonomiske og ledelsesmæssige beføjelser. Ordningen bortfalder pr. 31. marts 2024, medmindre parterne aftaler andet.

- I den kommunale kompetencefond ændres det årlige tilskud fra fonden til 30.000 kroner med virkning fra den 1. maj 2021. I overenskomstperioden kan der søges om op til 50.000 kroner årligt til masteruddannelse.

Det samlede forlig på det offentlige område skal godkendes af DSL’s bestyrelse, når de sidste forhandlinger er afsluttet.

Mit DSL