Gå til sidens indhold

Generelt forlig for kommunalt ansatte giver lønforbedringer

Første etape af OK-forhandlingerne på det kommunale område er nu afsluttet med et generelt forlig, der blandt andet sikrer reallønen i den kommende periode. Nu venter de specifikke organisationsforhandlinger, hvor der er mere at hente for DSL’erne.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er i fuld gang, og mandag morgen er der indgået forlig om de generelle vilkår for alle ansatte i kommunerne. Med resultatet er der indgået en aftale om en treårig overenskomstperiode, og med generelle lønforbedringer på 5,02 procent over de næste tre år er de kommunalt ansattes realløn sikret i en økonomisk svær tid.

Herudover rummer forliget bl.a. aftaler om lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftalen, nye projekter og samarbejder om indsatsen for at forbedre det psykiske arbejdsmiljø samt fastholdelse af seniorer på tværs af alle faggrupper i kommunerne.

Du kan læse den fulde forligstekst på det generelle kommunale område her.

Med det generelle forlig er der også afsat midler til forbedringer specielt for organisationsforhandlinger, og derfor vil der fortsat være forhandlinger af betydning for DSL’s kommunalt ansatte medlemmer i den kommende periode. Når alle resultaterne fra de offentlige overenskomstforhandlinger foreligger, vil det samlede forlig komme til afstemning. 

Mit DSL