Gå til sidens indhold

Næsten samme antal ansøgninger til uddannelserne – men med ny fordeling

Lille fald i antallet af ansøgninger til uddannelserne i forhold til rekordåret 2020.

Skovskolen

Der er 236 personer, som har søgt ind på skov- og landskabsingeniøruddannelsen i år. Sidste år var det antal 249 personer, hvilket betyder, at der er sket et lille fald i antallet af ansøgere. Ansøgningerne fordeler sig dog noget forskelligt, da Skovskolen i Nødebo har fået 30 færre ansøgninger, mens der er næsten tilsvarende stigning i antallet af ansøgere til Skovskolen Eldrupgård.

”Vi glæder os naturligvis over den store interesse for vores spændende fag, som antallet af ansøgere viser. Sidste år var første gang, man kunne søge ind på skolen i Auning, og nu er det er tydeligt, at de unge har fået øje for skolen dér,” siger Henrik Steffensen Bach, formand for DSL.

”Det er heldigt, for en mere ligelig fordeling af ansøgningerne er kun med til at styrke hele vores profession,” siger formanden.

Lidt det samme billede tegner sig for Natur- og kulturformidlerne. Til skolen i Hjørring kom der 81 ansøgninger mod 89 i 2020, og skolen i Nødebo fik 159 ansøgninger i år mod 171 sidste år. Det har ikke været muligt at få konkrete tal for ansøgninger til Urban Landskabsingeniør på Zealand Erhvervsakademi, men skolen skriver, at der har været flot interesse for uddannelsen.

Sidst i juli bliver det afsløret, hvor mange der rent faktisk bliver optaget på uddannelsen. I 2020 blev 192 studerende optaget.

 

Mit DSL