Gå til sidens indhold

OK21-forlig på statens område sikrer reallønnen i en vanskelig tid

Nu er OK-forhandlinger på statens område slut, og det er blandt andet lykkedes at komme i mål med en sikring af reallønnen de kommende tre år. Læs flere resultater her.

Sidste weekend den 6.-7. februar er der indgået forlig på statens område med et resultat, som sikrer reallønnen i den kommende periode. Der er indgået aftale om en treårig overenskomstperiode med generelle lønstigninger på 4,42 procent og forbedringer herudover på 0,20 procent. Udvikler økonomien sig, som vi forventer, kan de generelle lønforbedringer øges med 0,63 procent over de tre år.

Der er ikke sat penge af til de enkelte organisationers forhandlinger, men for DSL er det vigtigt at få de urbane landskabsingeniører omfattet af aftalen, og vi skal have stillingskategorierne på plads.

Organisationsforhandlingerne skal være færdige den 15. marts 2021 og vil være en del af den samlede overenskomst for DSL’ere ansat i staten.

Udover en sikring af reallønnen er her det vigtigste fra det store forlig, der dækker alle ansatte i staten:

- Seniorbonus fra og med det kalenderår, hvor den ansatte fylder 62 år, med en ret til selv at vælge at konvertere bonus til to seniorfridage om året eller et ekstraordinært pensionsbidrag.
- Videreførelse af den statslige kompetencefond med en ramme svarende til rammen fra OK18.
- Indførelse af lønret i forbindelse med sorgorlov i barselsaftalen.
- Fortsættelse af lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø.
- Videreudvikling af statens nye lønsystemer – en fælles erfaringsopsamling om den lokale løndannelse for at drøfte forbedringer af lønsystemet.
- Tid til TR-arbejde, skal fremover drøftes mellem leder og TR.

Du kan læse den fulde forligstekst her og en kortere sammenfatning her.

DSL’s egen aftale følger senere.

Mit DSL