Gå til sidens indhold

OK21 på statens område går nu ind i sin slutfase

Forhandlingerne om de nye overenskomster har været nogen anderledes i år på grund af coronasituationen. Men nu går forhandlingerne ind i den sidste om afgørende fase forud for, at nye overenskomster skal træde i kraft den 1. april.

Overenskomstforhandlingerne på det offentlige område er i fuld gang: Kravene blev udvekslet i december, og hele januar er brugt på at udfolde og arbejde med kravene i arbejdsgrupper nedsat mellem arbejdsgiverne og de faglige organisationer.

Nu er vi klar til at gå ind i de afgørende forhandlinger. I første omgang sker det på statens område, hvor de afsluttende forhandlinger begynder den 4. februar, og i løbet af februar følger kommunerne og regionerne.

Blandt de afgørende knaster i forhandlingerne er spørgsmålet om økonomien – hvad bliver den økonomiske ramme for den kommende overenskomstperiode? Coronakrisen har sat sig sine tydelige spor i samfundsøkonomien. Lønudviklingen i den private sektor er hårdt ramt, og det har direkte betydning for rammen ved OK21, som forventes at blive smal. Vi går efter som minimum at få sikret reallønnen, så lønnen kan følge med de forventede prisstigninger i den kommende periode, men selvfølgelig også efter mere, hvis der er rum til det, enten i form af lønstigninger eller andre forbedringer af overenskomsten.

Et andet afgørende forhandlingsområde er vores krav om fleksibilitet i arbejdstiden og forudsigelighed i forhold til rammerne for arbejdstiden. Heri ligger også bedre muligheder for selv at tilpasse arbejdslivet og indrette sig efter forskellige faser i arbejdslivet. Arbejdsgiver stiller også krav om fleksibilitet i arbejdstiden, men det som fleksible muligheder for at kunne trække på medarbejderne i forhold til tid og sted for løsningen af opgaverne.

Da vi forberedte kravene, har medlemmer på området også prioriteret en lang række forbedringer af hverdagen inden for et tema, der under ét kan kaldes et mere bæredygtigt arbejdsliv. Det dækker fx over arbejdsmiljø, seniorer, kompetenceudvikling og tryghed i ansættelsen. De er også stadig på bordet, når de afsluttende forhandlinger går i gang den 4. februar 2021

Præcis hvornår forhandlingerne bliver afsluttet er endnu uvist. DSL vil orientere om resultaterne i løbet af februar. Efter det generelle forlig på statens område følger organisationsforhandlinger for DSL omkring foreningens specifikke krav.

Mit DSL