Gå til sidens indhold

Sådan foregår forhandlingerne

OK21

Overenskomstforhandlingerne er en længere proces, hvor flere organisationer i forskellige fora på arbejdstagersiden skal blive enige om fælles krav, inden kravene udveksles med arbejdsgiver. På grafikkerne herunder kan du følge forhandlingernes gang gennem processen på hhv. det kommunale/regionale og det statslige område.

DSL kommuner
Det kommunale/reginale forhandlingsområde.

Når DSL efter inddragelse af medlemmerne har besluttet kravene til OK21, skal de fælles krav prioriteres sammen med de øvrige organisationer.

På det kommunale og regionale område drøftes DSL’s krav først i FK-K (Forhandlingskartellet) og herefter i Forhandlingsfællesskabet, hvor man samler alle krav fra lønmodtagerorganisationerne på hele det kommunale/regionale arbejdsmarked.

I december 2020 overgives de samlede krav til arbejdsgiverne på hele det offentlige område.

Efter de indledende forhandlingsmøder i december 2020 foregår forhandlingerne i januar og februar 2021, og bliver man enige om et overenskomstresultat, kommer det til urafstemning blandt medlemmerne. En ny overenskomst vil træde i kraft den 1. april 2021.

DSL deltager i forhandlingerne med Lars Delfs Mortensen, som er næstformand i DSL’s bestyrelse, både i forhandlingerne om de fælles krav og de specielle krav, som kun vedrører DSL.

DSL stat
Det statslige forhandlingsområde.

Når DSL efter inddragelse af medlemmerne har besluttet kravene til OK21, skal de fælles krav prioriteres sammen med de øvrige organisationer.

På statens område besluttes kravene først i CO10 og herefter i CFU (Centralorganisationens Fællesudvalg), hvor alle krav fra lønmodtagerorganisationerne på hele det statslige arbejdsmarked drøftes og samles.

I december 2020 overgives de samlede krav til arbejdsgiverne på hele det offentlige område.

Efter de indledende forhandlingsmøder i december 2020 foregår forhandlingerne i januar og februar 2021, og bliver man enige om et overenskomstresultat, kommer det til urafstemning blandt medlemmerne. En ny overenskomst vil træde i kraft den 1. april 2021.

DSL deltager i forhandlingerne med Lars Delfs Mortensen, som er næstformand i DSL’s bestyrelse, både i forhandlingerne om de fælles krav og de specielle krav, som kun vedrører DSL.

Mit DSL