Gå til sidens indhold

Udveksling af krav

Forud for forhandlingerne om en ny offentlig overenskomst i 2021 har organisationerne den 15. december 2020 udvekslet overenskomstkrav med arbejdsgiverne på det statslige, kommunale og på regionernes område.

OK21

For hvert af de tre forhandlingsområder (staten, kommuner og regioner) bliver der udvekslet krav om generelle forhold – det vil sige krav, der omfatter alle offentligt ansatte - og krav, der alene omfatter DSL.

På statens område udveksler CFU (Centralorganisationens Fællesudvalg) de fælles krav med Skatteministeriet/Medarbejder og Kompetencestyrelsen.

På det kommunale område sker DSLs og Forhandlingsfællesskabets kravudveksling med KL (Kommunernes Landsforening).

Læs mere om forhandlingskonstellationerne

Kravene på det statslige område

Organisationernes hovedkrav på det statslige område er en sikring af en positiv reallønsudvikling for alle offentligt ansatte.

Blandt andre væsentlige krav er fleksibilitet og bedre rammer for arbejdstiden samt krav til et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling i et langt arbejdsliv.

Forhandlingerne på det statslige område begynder fredag den 18. december 2020.

Kravene på det kommunale og regionernes område

Centralt for organisationerne står kravet om en sikring af en positiv reallønsudvikling for alle offentligt ansatte.

Blandt andre væsentlige krav er fleksibilitet og bedre rammer for arbejdstiden samt krav til et godt arbejdsmiljø og kompetenceudvikling i et langt arbejdsliv.

Forhandlingerne på det kommunale og regionale område begynder fredag den 18. december 2020.

Mit DSL