Gå til sidens indhold

Ansættelse

DSL kan hjælpe dig med svar på de spørgsmål, der opstår før og under din ansættelse om fx kontrakt og ansættelsesvilkår, lønforhandling og opsigelse.

Fælles for alle vilkår for ansættelse på funktionærområdet er, at at der ikke individuelt kan aftales vilkår, som stiller den ansatte ringere end Funktionærlovens regler. Du kan finde Funktionærloven her

Offentlig ansættelse

Hvis du skal ansættes i det offentlige, bliver du ansat med en basisløn, der er fastsat i overenskomsten. Herudover forhandler din tillidsrepræsentant tillæg til basislønnen. Er der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, forhandler DSL for dig.

Forhandlingerne foregår i tæt dialog med dig, og vi indgår aldrig aftaler med en arbejdsgiver, uden at du accepterer aftalen.

Privat ansættelse

På det private arbejdsmarked har DSL ikke aftaleretten. Det betyder, at du selv skal forhandle din ansættelseskontrakt, men DSL hjælper gerne.
Her kan du finde et udkast til en standardkontrakt. Den indeholder de væsentligste emner, som du skal huske at have med i din kontrakt.

Du er desuden velkommen til at sende din kontrakt ind til DSL, så vi kan tjekke, om den lever op til gældende lovgivning. Ligeledes kan vi i fællesskab drøfte, hvad du skal være opmærksom på omkring netop de forhold, som er vigtigst for dig.

Læs mere om ansættelsesvilkår

Læs mere om opsigelse og afskedigelse

Læs mere om ændring af arbejdspladsen

Mit DSL