Gå til sidens indhold

Løn

Det er vigtigt, at du har styr på din løn. DSL kan hjælpe dig med at tjekke din lønseddel for, om der fx bliver indbetalt det korrekte beløb til pension, ferie og i diverse tillæg, og vejlede dig i andre spørgsmål omkring løn.

 • Lønforhandling

  Hvis du skal ansættes i det offentlige, bliver du ansat med en basisløn, der er fastsat i overenskomsten. Herudover forhandler din tillidsrepræsentant tillæg til basislønnen. Er der ikke er en tillidsrepræsentant på arbejdspladsen, forhandler DSL for dig.

  Forhandlingerne foregår i tæt dialog med dig, og vi indgår aldrig aftaler med en arbejdsgiver, uden at du accepterer aftalen.

  Lønforhandling efter ansættelse

  ​​​​En lønforhandling begynder længe før, du sidder over for chefen og skal argumentere for, hvorfor du skal have mere i løn: du skal forberede dig grundigt for at øge chancerne for at få mere i løn.

  Som medlem af DSL har du adgang til lønstatistikkerne for privatansatte og løntabeller for offentligt ansatte, der viser dig, hvad andre med samme baggrund, i samme type stilling og med samme anciennitet tjener. På den måde kan du tjekke din markedsværdi, så du ved, hvad du er værd.

  Du er også velkommen til at kontakte sekretariatets konsulenter, hvis du har brug for sparring til lønforhandlingen. Med et stort kendskab til lønniveauer og arbejdsmarked har konsulenterne et solidt grundlag for at hjælpe dig med at sætte et realistisk mål og finde de gode argumenter for, at du skal have mere i løn.

  Dokumenter om lønforhandling efter ansættelsesområde:

 • Løntabeller

  På områder, hvor DSL’s medlemmer følger en kollektivt aftalt lønskala, eller hvor der for en gruppe ansatte er aftalt særlige stillingsbestemte tillæg, er der udarbejdet løntabeller.

  Alle løntabeller er baseret på en fuldtidsansættelse – normalt 37 timer pr. uge – og at muligheden for at fravælge den sidste del af bidraget til pension ikke bliver benyttet.

  Se DSLs løntabeller her (kræver login)

 • Lønstatistik

  ​​​​DSL's lønstatistik er et godt værktøj til lønforhandlingen, hvad end det er i et nuværende eller et nyt job. Her kan du tjekke, hvordan markedsværdien er for arbejdskraft med dine kompetencer og det ansvar, du har i dit job.

  Se DSLs lønstatistikker her (kræver login)

   

 • Lønudvikling

  De lønoplysninger, DSL modtager om medlemmernes bruttoløn, bliver hurtigt forældet. Derfor skal lønnen fremskrives måned for måned frem til, at den næste statistik er klar. På den måde kan lønfremskrivningen fungere som pejlemærke for minimallønnen. Nedenfor finder du den nyeste fremskrivning af privatlønstatistikken. 

  Fremskrivningsprocenten på 2,5 procent pr. år har været brugt i flere år på baggrund af oplysninger fra Nationalbanken om inflationen sammenholdt med de registrerede lønstigninger fra de årlige løntabeller. 

  Satserne er vejledende og et gennemsnit af de medlemmers bruttoløn inkl. rådighedstillæg, løntillæg i øvrigt og andre goder, pensionsbidrag og dækning for kontorholdsudgifter.

  Fremskrivning af privatlønstatistikken 2019

  Dimittendår Antal Sept. 2019 bruttoløn Marts 2020 +1,25 % Juni 2020 +1,875 %

  Sept. 2020

  +2,5 %

  Dec. 2020 +3,125 %
  1979 eller før 6 56.439 57.144 57.497 57.850 58.203
  1980-1989 13 54.032 54.707 55.045 55.383 55.721
  1990-1994 6 52.747 53.406 53.736 54.066 54.395
  1995-1999 11 49.799 50.421 50.733 51.044 51.355
  2000-2004 8 56.535 57.242 57.595 57.948 58.302
  2005-2009 13 47.611 48.206 48.504 48.801 49.099
  2010-2014 23 44.688 45.247 45.526 45.805 46.085
  2015 eller senere 31 36.700 37.159 37.388 37.618 37.847
  Total 111 46.325 46.904 47.194 47.483 47.773

   

 • Kørselsgodtgørelse

  Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil kan udbetales til medarbejdere forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed. Satserne for kørselsgodtgørelse er fælles for alle uanset ansættelsessted, med mindre en speciel aftale er indgået.

  Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

  År

  For de første 20.000 km

  Sats for kørsel over 20.000 km

  2021

  3,44 kr. pr. km

  1,90 kr. pr. km

  2022

  3,51 kr. pr. km

  1,98 kr. pr. km​

  Godtgørelse for at bruge egen cykel, knallert, 45-knallert og scooter er steget fra 0,53 kr. pr. km i 2019 til 0,54 kr. i 2020.

 • Pension
  Som ansat vil du i de fleste tilfælde være omfattet af en pensionsordning, der er en del af din ansættelse.

  Pensionsordningen er i langt de fleste tilfælde obligatorisk, og det vil derfor ikke være muligt for dig at fravælge den ordning, som hører til din ansættelse. Er der derimod tale om en frivillig ordning, vil det være muligt at kontakte pensionsselskabet for at høre nærmere om mulighederne. Hvis du er ansat på en individuel kontrakt, skal du sørge for, at det fremgår af kontrakten, hvilken pensionsordning du har, og hvor meget der skal indbetales til denne.

  Aftaler om pension

  - Er du ansat i henhold til lokalaftalen mellem HedeDanmark og DSL, i Skovdyrkerne eller er du kommunalt ansat, er du omfattet af pensionsaftale med Velliv, der dækker ved sygdom, dødsfald, nedsat erhvervsevne og alderspension.

  - Er du ansat på en privat kontrakt, er der tale om en frivillig pensionsordning. Det betyder, at du selv skal rette henvendelse til en pensionsrådgiver i Velliv, hvor du kan få et gratis og uforpligtende tilbud eller bede om online rådgivning. 

  Selvstændige erhvervsdrivende kan desværre ikke komme med i aftalen. Til gengæld kan du hos Velliv få erhvervspension til selvstændige. Hvis du vil høre nærmere, kan du kontakte kundecenteret hos Velliv på 7033 9999. Du kan få samme forsikringsdækninger, som gælder for kommunalt ansatte (se ovenfor).

  - Er du statsansat og dine ansættelsesvilkår en del af CO10's forhandlingsområde, er du omfattet af den pensionsløsning, som CO10 har aftalt med PFA (PFA Plus). Ved kritisk sygdom er statsansatte DSL'ere forsikret gennem Forenede Gruppeliv.

  - Er du tjenestemand er du omfattet af ”Lov om tjenestemandspension”. Tjenestemandspension beregnes i forhold til, hvor mange år du har været ansat, og hvilket skalatrin du er ansat på. Du kan højst optjene 37 års pensionsalder, der optjenes i hele år. Der er herefter mulighed for optjening af et engangsbeløb i stedet for pensionsindbetaling. Vær opmærksom på reglerne for førtidspensionsfradrag, som er nedgang i pension, hvis du går på pension før folkepensionsalderen. Hvis du har ret til opsat pension fra en tidligere ansættelse som tjenestemand, vil pensionen blive udbetalt, når du når folkepensionsalderen. Afhængig af, hvornår du blev ansat, kan du have ret til at anmode om at få den opsatte pension udbetalt allerede fra du fylder 60 år. Hvis du vælger det, vil pensionsudbetalingen blive reduceret med et livsvarigt førtidspensionsfradrag. Der er også i tjenestemandspensionssystemet mulighed for at få pension ved uarbejdsdygtighed.
   
  Du kan finde yderligere oplysninger om din egen pensionsforsikring på pensionsinfo.dk.

Mit DSL