Gå til sidens indhold

Overenskomst

Lovgivningen i Danmark fastsætter kun minimumsbestemmelser for ansættelsen. Derfor har DSL indgået overenskomster for medlemmerne i staten, kommunerne og HedeDanmark, der regulerer vilkår for løn og arbejdstid og forbedrer regler om fx barsel, afskedigelse, pension og ferie. Her finder du DSL's overenskomster.

 • Kommune

  Kommunalt ansatte medlemmer er omfattet af følgende aftaler:

  • Overenskomst 2018 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og DSL
  • Delforlig mellem KL og Forhandlingskartellet om fornyelse af overenskomster og aftaler inden for Forhandlingskartellets forhandlingsområde (28. februar 2008)
  • De vigtigste elementer i KTO og DSL's forlig på KL-området
  • Aftaler om individuel løn forhandlet direkte mellem DSL og den enkelte primærkommune.

  Aftaledokumenter

 • Stat

  Statsansatte DSL'ere er omfattet af Fællesoverenskomsten, der regulerer løn under barsel, kompetenceudvikling, frihed til pasning af syge og nærtstående familiemedlemmer, samarbejdsudvalg, pension m.v.

  Herudover indgår DSL aftaler, der specifikt handler om DSL's medlemsområde. De handler primært om basisløn og arbejdstid.

  Derudover indgår tillidsrepræsentanter særlige aftaler på arbejdspladserne. Det er typisk aftaler om flekstid og betaling for vagter. Desuden forhandles lønnen af tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads. Er der ingen tillidsrepræsentant, så kontakt DSL.

  Aftaledokumenter

 • HedeDanmark

  DSL'ere ansat i HedeDanmark er dækket af aftalen mellem parterne. I 2021 er der genforhandlet en ny overenskomst, som primært består i en redigering af aftalen. En del afsnit, som aldrig blev brugt, er blevet slettet og aftalen er gjort kortere og mere enkel. Aftalen gælder fra 1. marts 2021 til 29. februar 2024.

  Aftalen giver en forhøjelse af startlønningerne for skov- og landskabsingeniører, urbane landskabsingeniører (tidligere have- og parkingeniører) og professions bachelorer i jordbrug på 580 kr. i 2021 og 350 kr. i 2022 og 2023.

  Startlønnen pr. 1. marts 2020 fremskrevet fra 2019 er:

  Startløn i de 3 år overenskomsten er gældende.

  • 1/3-2021 -  35.000 kr./måned
  • 1/3-2022 – 35.350 kr./måned
  • 1/3-2023 – 35.700 kr./måned

  Aftaledokumenter

  Overenskomst
  Vejl. til kontrakt

Mit DSL