Gå til sidens indhold

Overenskomst

Lovgivningen i Danmark fastsætter kun minimumsbestemmelser for ansættelsen. Derfor har DSL indgået overenskomster for medlemmerne i staten, kommunerne og HedeDanmark, der regulerer vilkår for løn og arbejdstid og forbedrer regler om fx barsel, afskedigelse, pension og ferie. Her finder du DSL's overenskomster.

 • Kommune

  Kommunalt ansatte medlemmer er omfattet af følgende aftaler:

  • Overenskomst 2018 mellem Kommunernes Landsforening (KL) og DSL
  • Delforlig mellem KL og Forhandlingskartellet om fornyelse af overenskomster og aftaler inden for Forhandlingskartellets forhandlingsområde (28. februar 2008)
  • De vigtigste elementer i KTO og DSL's forlig på KL-området
  • Aftaler om individuel løn forhandlet direkte mellem DSL og den enkelte primærkommune.

  Aftaledokumenter

 • Stat

  Statsansatte DSL'ere er omfattet af Fællesoverenskomsten, der regulerer løn under barsel, kompetenceudvikling, frihed til pasning af syge og nærtstående familiemedlemmer, samarbejdsudvalg, pension m.v.

  Herudover indgår DSL aftaler, der specifikt handler om DSL's medlemsområde. De handler primært om basisløn og arbejdstid.

  Derudover indgår tillidsrepræsentanter særlige aftaler på arbejdspladserne. Det er typisk aftaler om flekstid og betaling for vagter. Desuden forhandles lønnen af tillidsrepræsentanten på den enkelte arbejdsplads. Er der ingen tillidsrepræsentant, så kontakt DSL.

  Aftaledokumenter

  Fællesoverenskomst
  Organisationsaftale  (Aftale fra 2013 er stadig gældende, mens forhandlinger pågår med henblik på at få nogle nye basisløngrupper.)

 • HedeDanmark

  DSL'ere ansat i HedeDanmark er dækket af aftalen mellem parterne. I 2019 er det aftalt, at overenskomsten ikke genforhandles, og derfor fortsætter den uændret, indtil en af parterne opsiger den.

  Aftalen giver en forhøjelse af startlønningerne for skov- og landskabsingeniører, have- og parkingeniører, jordbrugsteknologer og trainees på 1,75 procent. Når trainees efter 12 måneder overgår til almindelig startløn, har de krav på et tillæg udover startlønen.

  Startlønnen pr. 1. marts 2020 fremskrevet fra 2019 er:

  • 34.420 kr./måned
   for skov- og landskabsingeniører og have- og parkingeniører
  • 33.030 kr./måned
   for jordbrugsteknologer
  • 26.605 kr./måned
   for trainees

  Aftaledokumenter

  Protokollat DSL-HedeDanmark
  Lokalaftale
  Lokalaftale, supp.
  Vejl. til kontrakt
  Tranieestillinger
  Flyttegodtgørelse
  Flyttegodtg., supp.

Mit DSL